Úvod

O univerzitě

Blog rektora

Novinka pod univerzitní stromeček

Novinka pod univerzitní stromeček

Zahájení provozu Blogu rektora

Vážení kolegové, akademičtí pracovníci, ostatní pracovníci i studenti,

dnešním dnem se zahajuje provoz tohoto blogu rektora, který má sloužit ke zlepšení komunikace mezi vedením univerzity a univerzitní veřejností. Pokusím se zde předkládat informace o tom, co je pro univerzitu důležité, co se plánuje do budoucna a co je předmětem diskusí. Budu se snažit, aby informace na těchto stránkách nebyly pouze suchými přehledy a souhrny. Od toho jsou oficiální dokumenty a zprávy. Na druhé straně si dám pozor, aby se tyto stránky nestaly jen zbytečnou sebeprezentací, ale opravdu sloužily k informacím a diskusi.

Diskuse pod články je vítána za obvyklých podmínek slušnosti a věcnosti. Neslibuji, že bude v mých silách na všechny podněty odpovědět, ale ujišťuji vás, že si jich budu všímat a přemýšlet o nich.

Přeji vám radostné a požehnané vánoční svátky a dobrý vstup do nového roku 2019.