Úvod

O univerzitě

Blog rektora

Rozpočet JU pro rok 2019 (část I)

Rozpočet JU pro rok 2019 (část I)

Každoročně se na univerzitách řeší citlivá otázka rozdělení rozpočtu. Abych předcházel různým fake news a nedorozuměním, rád bych uvedl pro celou akademickou obec JU několik užitečných informací k tomuto tématu.

Rozpočet veřejnoprávních univerzit se skládá z různých částí. nejvýznamnější jsou:

  1. příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost
  2. dotace na DKRVO (dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace)
  3. prostředky získané z projektů a grantů
  4. další účelové prostředky z veřejných zdrojů (mj. na interní granty vysokých škol)
  5. vlastní výnosy

Největší diskuse logicky vzbuzují první dva body, protože prostředky z grantů, účelových zdrojů a vlastních výnosů jdou za tím, kdo je získal, a nedochází ke sporům při jejich rozdělování. V rámci příspěvku (bod 1) pak jde hlavně o část A (v současnosti fixovaná část rozpočtu, dříve určovaná podle počtu tzv. financovaných studentů) a K (kvalitativní nebo výkonová část, která se každoročně vypočítává z výsledků jednotlivých univerzit podle kritérií každoročně mírně upravovaných ze strany MŠMT). Další součásti příspěvku nejsou u dohadů nad rozpočtem tolik zajímavé (stipendia apod.). Podpora DKRVO se mezi univerzity dělila dle metodiky tzv. RIV bodů (říká se jí také "kafemlejnek"). Ta loni skončila a přechází se na zcela novou metodiku M17+.

V dalším textu se tedy soustředím na otázku rozdělení A, K a DKRVO mezi fakulty JU.

 

Nejprve ale ještě zmínka o tom, z čeho se určuje velikost A, K a DKRVO pro univerzitu jako celek.

Částka A byla dříve odvozována od ministerstvem vypočítávaného a univerzitám přidělovaného počtu financovaných studentů. Už několik let se určuje jinak - prostým zafixováním toho, co univerzity měly. Jak dříve, když se rozpočet snižoval, tak i teď, když se zvyšuje, mění se celkový objem částky, ale poměry mezi univerzitami zůstávají nezměněné. Na počtu studentů už tedy nezáleží. Ministerstvo pouze sleduje, aby univerzity nepoklesly počtem studentů v prvních ročnících o více než 10 % vůči stavu v referenčním roce.


Částka K se odvozuje od stavu konkrétní univerzity v několika kritériích. Na rozdíl od A se tedy poměry K mezi univerzitami každoročně mírně mění. Čím je univerzita z hlediska kritérií výkonnější, tím větší podíl na celku K má. Podíl A a K meziročně kolísá.

Rok 2015: A 76%, K 24%;

rok 2016: stejný;

rok 2017: A 90%, K 10%;

rok 2018: A 83%, K 17%;

rok 2019: přibyl ukazatel S: A 80%, K 17%, S 3%.

Ona kritéria jsou (letos) RIV body, externí příjmy, mobility studentů, pedagogové cizinci, (ne)zaměstnanost absolventů, samoplátci a úspěšnost studia studentů


Částka DKRVO se dříve vypočítávala dle RIV bodů za jednotlivé výstupy badatelské práce. Od letoška se přechází na tzv. Metodiku 17+ (ano, má to znamenat 2017, takže nabrala jisté zpoždění). Letos nicméně není použitá metodika jako celek, ale pouze malý výsek a peníze jsou navíc rozděleny dosti nesystémově. O co jde? Metodika chce řešit komplexní hodnocení vědy na instituci, nejen minulé výsledky, ale i životaschopnost instituce, její rozvojový potenciál apod. Letos se ale zmohla pouze na to, že bere výsledky z posledního roku nacházející se v lepší polovině (první a druhý kvartil) rozsahu článků v daném oboru a jednoduše rozděluje peníze podle prostého počtu článků. Obory publikující v časopisech bez impact faktoru, případně vydávající knihy apod., mají smůlu. Abych byl přesný, tímto brutálním způsobem se rozděluje pouze meziroční nárůst prostředků DKRVO. Loňská částka je zafixována.

 

Z toho, co bylo řečeno, je zřejmé, že se univerzita musí k rozdělení daných zdrojů mezi fakulty postavit aktivně a tvořivě. Nemůže pouze "přelít" prostředky na fakulty podle stejného klíče, jakým dorazily na univerzitu. Před něčím takovým koneckonců dlouhodobě varuje samotné ministerstvo. Univerzita, která nemá vlastní strategické metodiky rozdělování prostředků, je chápána jako ... řekněme nepříliš svéprávná.

Pouhé fixování mezifakultních poměrů v částce A nereflektuje vývoj na jednotlivých fakultách. Studijní programy vznikají nové, některé zanikají apod. Nelze proto prostě petrifikovat poměry peněz na vzdělávání, které odpovídaly situaci před čtyřmi lety (od kdy se fixují).


Rozdělit K pouze podle poměrů, v jakých jsme ho získali, si většina fakult u nás na univerzitě přála. Snaha vedení JU o vytvoření vlastní metodiky v minulých dvou letech nebyla příliš vítaná. Loni ale význam K narostl a některé fakulty se zde při použití ministerské metodiky velmi propadly. V některých případech proto, že zaměření fakulty zcela neodpovídá tomu, co ministerstvo aplikuje na univerzitu jako celek, v jiných případech jde zase o to, že fakulta prostě kvalitativně neprospívá. A nepřekvapuje, že se ozvaly hlasité požadavky na vlastní metodiku, která by zohledňovala priority univerzity.

Podobně i v DKRVO nelze prostě rozpočítávat minulost. Fixujeme období sahající až k výkonům z roku 2011. Navíc, letošní rozdělení nárůstu DKRVO je prostě neaplikovatelné - metodicky bere vážně především fakulty typu PřF, ZF nebo FROV, ale zcela ignoruje fakulty typu FF nebo TF (které nepublikují v časopisech s IF - prostě proto, že v daných oborech takové časopisy téměř nebo vůbec neexistují).

 

Jediným východiskem je tedy pracovat na plnohodnotných vlastních metodikách pro rozdělení rozpočtu ve všech zmíněných oblastech. Dosud máme jen pilotní metodiku pro K, kterou jsme si loni vyzkoušeli, a velmi jednoduchou a nedostačující metodiku pro DKRVO. Letos musíme udělat další krok. A o tom zase za týden.

 


Komentáře

Článek zatím nikdo neokomentoval.

Nepřihlášení uživatelé musí čekat na schválení komentáře administrátorem. Pokud máte účet na Jihočeské univerzitě, můžete se přihlásit zde.